Samenwerkomgevingvoor en door professionals

Bouwstenen Beter Samenspel

De ambitie van de gemeenten in de regio Haaglanden ten aanzien van veilig opgroeien, luidt: ‘Kinderen duurzaam veilig laten opgroeien én de hoogste kwaliteit bieden voor kinderen die hierin gevaar lopen’. Deze ambitie is vastgelegd in Beter Samenspel. Doel van het lopende programma is om over de grenzen van de betrokken organisaties in de veiligheidsketen heen, een breed en bestendig parallel en afgestemde samenwerking te realiseren. Hierbij werken alle betrokkenen (gezin, netwerk en hulpverlening) vanuit een gezamenlijk gedragen kwaliteitskader en een daaraan verbonden gezamenlijke werkwijze. Dit vraagt een beweging naar voren; de expertise van de Gecertificeerde Instelling naar het lokale veld én een intensievere inzet bij de start van nieuwe casussen. Daarnaast is ook een uitgangspunt om betrokken te blijven zo lang als nodig waarbij door de blijvende betrokkenheid vanuit het lokale team ook expertise van het lokale veld wordt toegevoegd aan de hulpverlening door de gecertificeerde instelling (GI). De professionals van het Lokale Team en de GI werken eerder intensief samen in die gezinnen waar sprake is van onveiligheid. Door deze intensieve samenwerking is het soms ook mogelijk om eerder een kinderbeschermingsmaatregel zoals een ondertoezichtstelling af te sluiten en over te dragen naar het lokale team voor verdere ondersteuning aan het gezin. Binnen Beter Samenspel is een gezamenlijke werkwijze ontwikkeld waarbij direct bescherming wordt geboden aan het kind dat op dat moment acuut in gevaar is. Als deze acute veiligheid is gewaarborgd werken de professionals samen verder om duurzame veiligheid en stabiliteit in het gezin te realiseren. Door deze inzet wordt toegewerkt naar blijvende structurele veiligheid in het gezin.

Bouwstenen Beter Samenspel

Klik op deze link voor de Bouwstenen Beter Samenspel.

Routekaart naar veiligheid

De routekaart naar veiligheid omschrijft de ideale stappen, rolverdeling en samenwerking na een melding huiselijk geweld tot aan het bereiken van stabiele veiligheid en herstel. De routekaart is met netwerkpartners in de regio Haaglanden ontwikkeld en daarmee voor de gehele regio beschikbaar als hulpmiddel. In de routekaart zijn gefaseerd samenwerken aan veiligheid en Signs of Safety samengevoegd. Daarnaast is er een eerste aanzet gedaan om de bouwstenen van Beter Samenspel in de routekaart te verwerken. De komende periode wordt hier nog verder aan gewerkt. 
De routekaart is beschikbaar in verschillende versies (tekst en illustraties/beeld).

Klik op deze link voor de routekaart naar veiligheid

Contact
nieuws@sbjh.nl

Jeugdhulpregio Haaglanden bestaat uit de volgende gemeenten: Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Wassenaar, Voorschoten, Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp, Delft, Midden-Delfland, Westland

Dit platform is een initiatief van het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden en het Programmabureau Jeugdhulp Haaglanden

 
Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.