Uniek: workshops Routekaart naar Veiligheid voor SOCIAAL NETWERK

29-05-2024
353 keer bekeken

Vanuit de Routekaart naar Veiligheid wordt dit najaar een reeks nieuwe workshops georganiseerd. Deze zijn bedoeld voor mensen uit het sociale netwerk van gezinnen of huishoudens 0-100, die zorgen hebben over huiselijk geweld binnen die gezinnen of huishoudens 0-100. Dit kunnen alle vormen van huiselijk geweld zijn, bijvoorbeeld kindermishandeling, partnergeweld, ouderenmishandeling of seksueel misbruik.

De projectleiders Routekaart naar Veiligheid roepen professionals op om de informatie over deze nieuwe workshop te verspreiden en leden van het sociaal netwerk die baat zouden kunnen hebben bij deze workshops, aan te melden.

Een betrokken sociaal netwerk is essentieel voor het bereiken van stabiele veiligheid in gezinnen die te maken hebben (gehad) met huiselijk geweld.  

Roxane Cloosterman is één van de projectleiders. Zij vertelt over dit initiatief: “Een betrokken sociaal netwerk is essentieel voor het bereiken van stabiele veiligheid in gezinnen die te maken hebben (gehad) met huiselijk geweld. Denk hierbij bijvoorbeeld aan familie, vrienden, buren en kennissen. Met deze workshops hopen we hen te ondersteunen. Daarnaast willen we ook graag samen leren van wat deze workshops opleveren.”

Het helpen van familieleden, vrienden of kennissen om hun veiligheid te vergroten vraagt om kennis, vaardigheden en moed. Een goede samenwerking met betrokken professionals is daarbij heel belangrijk. En na het eerste stapje is het ook nog een behoorlijke uitdaging om de ondersteuning vol te houden. Daarom is het, naast weten wat je samen kunt doen om de veiligheid te vergroten, ook belangrijk om goed voor jezelf te zorgen. De workshops, die je samen volgt met mensen die dezelfde uitdagingen hebben, kunnen hierbij echt steun bieden.

Geïnteresseerden kunnen door professionals worden aangemeld of kunnen zichzelf aanmelden. Dit kan tot eind augustus 2024. Verdere informatie is in de folder te lezen. Met eventuele vragen kan je terecht bij projectleiders Roxane Cloosterman rcloosterman@Delft.nl en Renske Vreugdenhil rvreugdenhil@Delft.nl.

Ter voorbereiding op de workshops wordt er op 26 juni van 13:00 uur tot 14:30 uur voor uitvoerend professionals een webinar georganiseerd. Daarin wordt ingegaan op de wijze waarop je als professional het sociaal netwerk van een gezin/huishouden kunt betrekken en motiveren om een rol te spelen in het bereiken en behouden van stabiele veiligheid en herstel. Tijdens het webinar zullen Lotte Strik en Marion Henneman informatie geven over de workshops en wat helpend kan zijn als professional om te doen in de aanloop naar de workshops toe. Ook zullen zij vragen beantwoorden. Als je geïnteresseerd bent in het webinar, kun je contact opnemen met Renske en Roxane.

 

Afbeeldingen

Contact
nieuws@sbjh.nl

Jeugdhulpregio Haaglanden bestaat uit de volgende gemeenten: Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Delft, Wassenaar, Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland, Westland

Dit platform is een initiatief van het Programmabureau Jeugdhulp Haaglanden en het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden 

 
Cookie-instellingen