Professionals/Gemeente ambtenaren

 

Direct naar:  

  Bibliotheek

 

 

 

Voor Professionals/Gemeente ambtenaren

Dit regionale online platform is de verbindende plek voor informatie over jeugdhulp in Haaglanden. Via dit platform kun je kennis vinden en delen, samenwerken en zien wat er in de regio speelt.

De Routekaart naar Veiligheid is een hulpmiddel om Gefaseerd Samen te werken aan Veiligheid (GSAV) bij de aanpak van huiselijk geweld. De regio Haaglanden heeft dit hulpmiddel in februari 2023 omarmd. De Routekaart naar Veiligheid omschrijft de ideale stappen, rolverdeling en samenwerking na een melding huiselijk geweld tot aan het bereiken van stabiele veiligheid en herstel. De bouwstenen Beter Samenspel zijn hierin volledig geïntegreerd.

Routekaart naar Veiligheid

In jeugdhulpregio Haaglanden geven wij hulp bij opgroeien en opvoeden aan kinderen, jongeren en gezinnen. We bieden jeugdhulp, rekening houdend met de menselijke maat, passend bij wat nodig is, resultaatgericht, duurzaam effectief en blijvend betaalbaar. Wil je meer weten over onze ambities en visie op jeugdhulp in de regio Haaglanden? Bekijk dan onze regiovisie.

We hebben een Crisis Interventie Team waarmee je contact kunt zoeken als als er zorgen zijn over de acute veiligheid van een kind, waarbij mogelijk direct hulp nodig is.

Wij vinden het in Haaglanden belangrijk dat ouders en jongeren, die zelf ervaring hebben met de jeugdhulp mee kunnen denken, praten en adviseren over het beleid en de uitvoering van de jeugdhulp. Daarom steunen wij de Oudersraad Haaglanden en JONG doet mee!. Gemeenten en instellingen kunnen hen benaderen met vragen en verzoeken tot advies.

 

 

 

 

 

Uit de regio

 

 

 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"65","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-doc-text","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"234345"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":true,"dateType":"digits","showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

Naar alle berichten >

 

 

Gemeenten 

 

 

Onderstaande 9 gemeenten werken in de regio Haaglanden samen op het terrein van jeugdhulp. Klik op de gemeente als je op zoek bent naar informatie of contactgegevens van het lokale team van de betreffende gemeente.

 

 
 

 

Contact
nieuws@sbjh.nl

Jeugdhulpregio Haaglanden bestaat uit de volgende gemeenten: Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Delft, Wassenaar, Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland, Westland

Dit platform is een initiatief van het Programmabureau Jeugdhulp Haaglanden en het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden 

 
Cookie-instellingen