De jeugdhulpverlener met de toverstaf

19-03-2024
744 keer bekeken

Dagelijks vullen de media zich met berichten over de jeugdhulp. Ook op feestjes en op de sportclub wordt erover gesproken. Hoe is het om te werken in een sector waarover in de samenleving zoveel ideeën, meningen, beelden en verwachtingen leven?

Onderzoekers van De Haagse Hogeschool onderzochten welke maatschappelijke verwachtingen er volgens jeugdhulpprofessionals uit de regio Haaglanden leven, welke impact dit heeft op hun werk en hoe ze hiermee omgaan. Dit onderzoek maakt deel uit van het professionals-ervaringsonderzoek (PEO), dat periodiek de ervaringen van jeugdhulpprofessionals in de regio Haaglanden meet.

 Dat verwacht wordt dat je een soort toverstaf hebt. Dat ik alles onder controle heb, alles kan regelen en alles voor elkaar kan krijgen.

De verwachting van de toverstaf waarmee jeugdhulpprofessionals problemen van gezinnen direct kunnen oplossen, was één van de vijf verwachtingen. Andere verwachtingen waren dat de jeugdhulp onterecht kinderen uit huis plaatst, het probleem bij de jongere ligt, je geen jeugdhulp krijgt als je het nodig hebt en de jeugdhulp efficiënter en effectiever kan.

Deze maatschappelijke verwachtingen spelen een belangrijke rol in de beslissingen die jeugdhulpprofessionals nemen en drukken een stempel op zowel hun dagelijks werk als op hun persoonlijke en professionele identiteit.

De onderzoekers doen aanbevelingen, waaronder dat professionals met elkaar reflecteren op deze verwachtingen en op hoe ze daarmee omgaan. Leidinggevenden, managers en beleidsmedewerkers kunnen professionals daarin ondersteunen. Dit onderzoek laat zien dat jeugdhulpprofessionals onder moeilijke omstandigheden en in een compexe context beslissingen met grote gevolgen voor gezinnen moeten nemen. Het is belangrijk om daar als bestuurder, manager en beleidsmaker oog voor te hebben.

Tijdens de fysieke Ontwikkeltafel van 21 maart waren de onderzoeksresultaten onderwerp van gesprek bij één van de Deeltafels. Daarbij krijgen professionals en organisaties de ruimte om hun eigen ervaringen te bespreken.

 

Benieuwd naar de andere verwachtingen of naar de overige aanbevelingen? Download dan het onderzoeksrapport.

Afbeeldingen

Contact
nieuws@sbjh.nl

Jeugdhulpregio Haaglanden bestaat uit de volgende gemeenten: Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Delft, Wassenaar, Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland, Westland

Dit platform is een initiatief van het Programmabureau Jeugdhulp Haaglanden en het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden 

 
Cookie-instellingen