MindMaatjes verzachten het wachten van jongeren op jeugdhulp

07-04-2024
705 keer bekeken

Professionals bij jeugdhulpaanbieders en lokale toegangen bij gemeenten kunnen jongeren die wachten op jeugdhulp een steuntje in de rug bieden dankzij MindMaatjes van Love Your Mind (LYM). MindMaatjes zijn studenten Social Work van de Haagse Hogeschool en andere jongeren tussen de 18 en 35 jaar.

Zij maken graag het onderwerp mentale gezondheid bespreekbaar en willen iets voor een ander betekenen. MindMaatjes bieden als vrijwilliger een luisterend oor aan jongeren tot en met 22 jaar die door een moeilijke periode gaan. Nu gaat het vooral nog om jongeren die op een wachtlijst staan. De ambitie van LYM is dat zij MindMaatjes ook willen inzetten voor andere jongeren die het lastig hebben. Jongeren kunnen steun krijgen van een maatje en meedoen aan allerlei activiteiten, zoals het Ervaringscafé en weekenduitjes. Bijna vijf maanden na de oprichting van LYM is het tijd om de trekkers te vragen naar hun eerste ervaringen in Den Haag, Delft en Voorburg-Leidschendam.

Alles draait om matching

Geeta Sewradj is coördinator van MindMaatjes en matchmaker voor de deelnemende jongeren. Zij voert kennismakingsgesprekken met MindMaatjes en probeert een zo goed mogelijk match te maken met jongeren met een hulpvraag. Na ruim 20 jaar als secretaresse te hebben gewerkt wilde zij iets gaan doen op sociaal maatschappelijk gebied. Zij ging als zelfstandige aan de slag voor een ouderencommissie en kwam vervolgens terecht bij een bureau dat projecten ontwikkelt voor de kwetsbaren in de maatschappij en maakte daarna de stap naar LYM. Zij werd ondermeer gedreven door haar ervaringen als moeder van twee kinderen. “Mijn dochter van 20 kampte zelf met mentale problemen en ik zag hoe belangrijk het was om de juiste steun te vinden. Nu zet zij zich zelf in voor jongeren. De matching tussen een MindMaatje en een jongere is heel belangrijk. Vaak kan al een luisterend oor het verschil maken. Het gaat vooral om jongeren die te kampen hebben met eenzaamheid en behoefte hebben aan de juiste aandacht.”

Geeta Sewradj    

Wachttijd verzachten

Projectleider Isolde Verburgt studeerde pedagogiek en wordt vanuit Xtra als verbinder in het voorliggend veld blij van vanuit het niets iets op te bouwen. Bij LYM ziet zij zichzelf als een generalist en zij doet wat nodig is om jongeren te bereiken en voor professionals de inzet van MindMaatjes mogelijk te maken. “Volgens Trimbos worstelt 30% procent van de jongeren van 12-18 jaar met mentale problemen. Voordat jongeren bij een hulpverlener terechtkomen, hebben zij al een enorme stap gemaakt. En dan kom je op een wachtlijst. We lossen de problemen van de wachtlijst niet op, maar we kunnen wel meer opvangen door erger te voorkomen. Mijn hart gaat sneller kloppen nu ik weet dat we met MindMaatjes een ‘goede en leuke’ tijd ter overbrugging kunnen aanbieden, zodat ze niet verder wegzakken. Het liefst bereiken we hen voordat ze op een wachtlijst komen. We zien dat vooral jongeren tussen 16 en 20 jaar MindMaatjes al weten te vinden. Graag zet ik me in als organisator van inspiratiedagen en conferenties.

Isolde Verburgt

MINDMAATJES | LOVE YOUR MIND

Love Your Mind (LYM) is  een project door en voor jongeren. Het project richt zich op mentale gezondheid door middel van informatie, advies, voorlichting en (h)erkenning te bieden. Met als doel om de wachttijd dragelijker te maken en zwaardere zorg te voorkomen. Love Your Mind is een instrument om de wachttijden en wachtlijsten voor jeugdhulpondersteuning, te verminderen en te overbruggen. LYM is een samenwerkingsverband, waarbij het JIP/JESS de projectleideren penvoerder is. Er wordt nauw samengewerkt met partners als ExpEx, Bureau LWPC (een bureau dat innovatieve concepten voor mensen in kwetsbare omstandigheden ontwikkelt), Centrum 16•22, Youz, GGD Delfland, Wijkz (jeugdwerk) en Schakenbosch. Ook de Haagse Hogeschool werkt mee door studenten en vrijwilligers te werven. Het project is opgezet voor regio Haaglanden en heeft een looptijd van drie jaar. Het Bovenregionaal Expertisenetwerk Jeugd (BREN) financiert LYM voor de komende 3 jaar voor 75%. De rest wordt gesubisidieerd door fondsen zoals het Oranje Fonds en Fonds1818.

MindMaatjes ontstaan uit behoeften jongeren

In 2019 organiseerden ‘Jongeren van GOUD’ in 2019 een event over mentale gezondheid. Tijdens dit event kwam naar voren dat jongeren behoefte hebben aan andere jongeren om hen te ondersteunen. Geeta: “ExpEx jongeren geven aan dat ze -anders dan bij professionals- direct een gevoel van verbondenheid hebben als ze met andere jongeren praten. Je hoeft niets uit te leggen, er bestaan gaan vooroordelen en jongeren geven aan aandacht en begrip heel belangrijk te vinden. Uit een brede verkenning onder jongeren en professionals in de jeugdhulp en GGZ kwam naar voren dat de behoefte aan MindMaatjes onder beide groepen groot is. Jongeren vinden het vaak lastig om hulp te zoeken bij professionals, hulpverleners, psychiaters en psychologen. Ze bespreken hun problemen over het algemeen liever met iemand uit de eigen omgeving. Geeta: “Het aanbod van LYM wordt altijd met de jongeren -ExpEx en Mindmaatjes- afgestemd. Zij doen echt overal aan mee. MindMaatjes, meestal eerste jaarsstudenten Social Work, hebben zelf als jongere vaak ook al het nodige meegemaakt. Dit is vaak de drijfveer voor hun studiekeuze.” Isolde benadrukt: “MindMaatjes zijn geen hulpverleners. Zij zorgen ervoor dat jongeren ook kunnen kijken naar positieve kanten door hen tips te geven als ‘ga lekker een wandeling maken om je gedachten te verzetten of naar het Ervaringscafé om anderen te ontmoeten in een leuke sfeer.”

 

MindMaatje:

“Met elk gesprek groeit onze band, elk verhaal brengt ons dichter elkaar en
opent nieuwe deuren naar begrip. Het pad van elkaar leren kennen is lang,
maar elke stap is een waardevolle ontdekking.”

Deelnemer:
“Iemand waarbij je lekker eerlijk kan zijn en je gedachtes kan delen zonder bang te hoeven zijn dat diegene je stom vindt of het doorvertelt. Dat maakt het makkelijker om open te zijn.”

 

Aan de weg timmeren

Geeta en Isolde hebben veel ambities met LYM en timmeren stap voor stap aan de weg. Geeta “Het is nog te vroeg om te meten of (zwaardere) specialistische hulp kan uitblijven omdat er eerst nog meer deelnemers moeten meedoen aan het programma. Wel omarmen de jeugdhulpaanbieders ons aanbod. Momenteel werken we met 18 MindMaatjes en de eerste matches zijn gemaakt nadat professionals jongeren op ons aanbod attent hadden gemaakt. Uiteraard willen we veel meer jongeren bereiken. Daar zijn we hard mee bezig. We hebben veel jeugdhulpaanbieders bereikt: van YOUZ tot Jeugdformaat en de Opvoedpoli. Ook zijn we met een met een omgebouwde SRV-wagen om LYM onder de aandacht te brengen. We laten echt zien dat we er zijn.” Isolde voegt hieraan toe: “Graag willen we dat het makkelijker wordt om mentale problemen bespreekbaar te maken, bijvoorbeeld op scholen. Daar loopt nu een onderzoek onder jongeren van 16-22 jaar uitgevoerd door Centrum 16.22.Het mooiste zou natuurlijk zijn als we ons overbodig kunnen maken en alles wordt opgelost in het voorliggend veld, maar daar is het nu nog te vroeg voor. De prestatiedruk door ouders, scholen en de samenleving, maatschappelijke uitdagingen zoals oorlogen, pandemie, eenzaamheid en de negatieve invloed van social media zijn aanleidingen van mentale problemen. Dat lossen we niet zomaar op. Wel zien we dat iedereen behoefte heeft aan verbinding en daar dragen de MindMaatjes aan bij.”

Oproep aan professionals jeugdhulpaanbieders en medewerkers lokale teams gemeenten

Heb je jongeren (op wachtlijsten) met behoefte aan een tijdelijk steuntje in de rug? De MindMaatjes van Love Your Mind staan kostenloos voor hen klaar. Zij bieden een luisterend oor en verzachten de wachttijd om erger te voorkomen.

Love Your Mind organiseert regelmatig presentaties en workshops en zijn zichtbaar op congressen en bijeenkomsten. Daar kun je als professional ook direct in contact komen met MindMaatjes.

 

 

Agenda bijeenkomsten
Filmpje over MindMaatjes
Lees ook Artikel Love Your Mind 2023

MindMaatje worden?

Ga naar www.loveyourmind.nl
info@loveyourmind.nl
088 7878890

Een artikel van:
Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden en Programmabureau Jeugdhulp Haaglanden

 

Afbeeldingen

Contact
nieuws@sbjh.nl

Jeugdhulpregio Haaglanden bestaat uit de volgende gemeenten: Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Delft, Wassenaar, Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland, Westland

Dit platform is een initiatief van het Programmabureau Jeugdhulp Haaglanden en het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden 

 
Cookie-instellingen