Per 1 januari 2024 nieuwe Zak- en Kleedgeld regeling

31-05-2024
300 keer bekeken

Jeugdigen ouder dan 5 jaar die één maand of langer in een instelling verblijven en van wie de ouders geen zak- en kleedgeld kunnen betalen, kunnen van deze regeling gebruik maken.

Afbeeldingen

Contact
nieuws@sbjh.nl

Jeugdhulpregio Haaglanden bestaat uit de volgende gemeenten: Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Delft, Wassenaar, Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland, Westland

Dit platform is een initiatief van het Programmabureau Jeugdhulp Haaglanden en het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden 

 
Cookie-instellingen