Gemeente Wassenaar

Contactgegevens lokaal jeugdteam
Telefoon 088 – 654 93 80 Van 9 tot 17 uur bereikbaar

 
 

 

Hoe is de toegang tot jeugdhulp georganiseerd?
Het CJG team is een samenwerkingsverband tussen verschillende kernpartners in het jeugd domein. Ouders, jongeren en professionals kunnen bij het CJG terecht. Iedere organisatie heeft ook zijn eigen loket.

 

 

Waar kan ik me melden als ik ondersteuning nodig heb?
CJG Wassenaar Rijksstraatweg 324a 2242 AB Wassenaar

Inloop:
Algemeen Maatschappelijk werk en de jeugdgezondheidzorg hebben inloopspreekuur.

Telefoon:
(088) 654 93 80

Mail:
cjg@wassenaar.nl 

 
 

 

Contact
nieuws@sbjh.nl

Jeugdhulpregio Haaglanden bestaat uit de volgende gemeenten: Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Delft, Wassenaar, Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland, Westland

Dit platform is een initiatief van het Programmabureau Jeugdhulp Haaglanden en het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden 

 
Cookie-instellingen